A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie z robotyki

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie robotyka Szkolenie robotyka
     Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i ograniczeń w naszej szkole sukcesywnie są realizowane poszczególne formy wsparcia i zadania wynikające z założeń różnych projektów m. in .: w trakcie przerwy świątecznej i w okresie ferii zimowych uczniowie uczęszczający do technikum w ZSZiO im. KZL w Lubaniu doskonalili swoje praktyczne umiejętności zawodowe biorąc udział w zajęciach zorganizowanych ze środków projektu Zawodowo i profesjonalnie.
     W ostatnich dniach grudnia 2020r. 36 uczniów uczestniczyło w kursie baristy i otrzymało certyfikaty potwierdzające udział w profesjonalnym szkoleniu gastronomicznym i zdobyte kompetencje i umiejętności.
     Od 4 stycznia 2021r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk realizują płatne staże zawodowe , za które otrzymają stypendium w wysokości 2208, 00zł.      Również w pierwszym tygodniu ferii w ZSZiO im. KZL odbyło się szkolenie z robotyki. Uczniowie pod okiem nauczyciela mogli sprawdzić swoje siły i umiejętności podczas składania oraz programowania robotów. Uczniowie poznali podstawowe zasady oraz elementy występujące przy programowaniu robotów. Wykonywali takie eksperymenty jak podnoszenie i przenoszenie przedmiotów ramieniem robota, projektowali a następnie budowali układy Arduino, które następnie oprogramowywali. Efekty ich pracy są widoczne na zdjęciach.