A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI ON-LINE

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 

Zebrania odbywają się w formie on-line

Lp

Klasa

Wychowawca

Data

Godzina

Forma zebrania

1

1 LJ/LW

Monika Mela

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

2

1 TG/TLg

Agnieszka Jasińska-Dinsber

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

26.11.2020

czwartek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

4

1 TL

Grażyna Sawicka

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

5

1 TR

Mariusz Korecki

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

6

1 A

Kamila Widzisz

24.11.2020

wtorek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

7

1 B

Izabella Gawron

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

8

2 LJp/LWp

Eliza Sławińska

26.11.2020

czwartek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

9

2 TGg/THg

Anna Matoga

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

10

2 TIp

Mirosław Nir

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

11

2 TIg

Ewa Żuławska

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

12

2 TLp

Anna Bednarska

25.11.2020

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

13

2 TLg

Monika Połetek

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

14

2 TRp

Edyta Orzechowska

26.11.2020

czwartek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

15

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

16

2Ag BS

Magdalena Masłowska

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

17

2Bg BS

Katarzyna Jaskółowska

27.11.2020

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

18

2Cp BS

Kamila Małek

26.11.2020

czwartek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

19

3 TG/TH

Marta Szymańska

23.11.2020

poniedziałek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

20

3 TI

Magdalena Sibilska

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

21

3 TL

Iwona Szwarczyńska

25.11.2020

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

22

3 TR

Monika Ozga

24.11.2020

wtorek

17.00

Platforma Korbank

23

3a BS

Grażyna Redźko

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

24

3b BS

Konrad Rutkiewicz

24.11.2020

wtorek

16.00

Poniedziałek – rozesłanie ocen

Wtorek – zebranie w postaci konsultacji telefonicznych w godz. 16.00 – 17.00

25

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

24.11.2020

wtorek

17.00

Poniedziałek – rozesłanie ocen

Wtorek – zebranie (komunikator internetowy, aplikacja Meet) konsultacje telefoniczne w godz. 17.30 – 18.00

26

4 TI

Joanna Zdanowicz

24.11.2020

wtorek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

27

4 TL

Marta Kabata

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

28

4 TH

Anna Prejbisz

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet