A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Ważny komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie nauczania hybrydowego w ZSZiO im KZL

Opublikowano w Aktualności

      W związku z informacją MEN z dnia 16.10.2020r dotyczącą zmian w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, informujemy, że od dnia 19.10.2020r w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu nauczanie będzie odbywało się w systemie hybrydowym, tj.:

1) Od dnia 19.10.2020r do odwołania klasy maturalne : 4TG/TLg, 4TH , 4TI, 4TL będą pracowały w systemie stacjonarnym, tj. w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

Ponadto:
2) Od 19.10.2020r do 23.10.2020r klasy: 1 LJ/LW, 1TG/1TLg, 1TI, 1TL, 1TR, 1A,1B, 3 TR, 3 TG/TH, 2 TLg będą pracowały również w systemie stacjonarnym, tj. w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

3)Od 19.10.2020r do 23.10.2020r klasy: 2 LJ/ LW, 2TIg, 2TIp, 2TLp, 2TRg, 2TRp, 2A,2B,2C, 3 TI, 3 TL, 3A, 3B będą miały zajęcia w systemie zdalnym. Uczniowie tych klas logują się na dziennik elektroniczny wg obowiązującego planu lekcji. Lekcje będą prowadzone on-line (za pomocą kamer) na platformie G-Suite Classroom lub Korbank. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą linki do logowania za pomocą dziennika elektronicznego. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana na podstawie logowania.

4) W następnych tygodniach, tj.: od 26.10.2020r do 30.10.2020r klasy: 2 LJ/LW, 2 TG/TH, 2TIg, 2TIp, 2TLg, 2TLp, 2TRg, 2TRp, 1TG/TLg, 3TG/TH, 2TLg oraz klasy maturalne będą pracowały w systemie stacjonarnym w szkole wg obowiązującego planu zajęć.
Od 02.11.2020r do 06.11.2020r klasy: 1 TG/TH, 2TG/TH,, 3TG/TH, 3 TI, 3 TL, 3A,3B, 2A,2B,2C oraz klasy maturalne będą pracowały w systemie stacjonarnym w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

5) W kolejnych tygodniach zajęcia będą prowadzone naprzemiennie wg wyżej podanego schematu. O szczegółach i ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego.

6) Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców stacjonarnie, na dotychczasowych zasadach, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

7) Prosimy wszystkich uczniów o skontrolowanie swojego dostępu do dziennika elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek problemów dot. dostępu do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

8) Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami związanymi z hybrydowym systemem nauczania, nauczyciele będą pracować w szkole, w salach wg obowiązującego planu zajęć niezależnie od formy ( zdalnej lub stacjonarnej).

W przypadku jakichkolwiek zmian wynikających z wytycznych MEN będziemy informować o organizacji pracy szkoły na bieżąco i niezwłocznie.

                                                                                                                                                   Pozdrawiam

                                                                                                                                                 dyrektor szkoły
                                                                                                                                                  Lidia Błażków