A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo
    9 października 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu stypendium dla 23 uczniów technikum szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych.
    Dokumenty o przyznaniu stypendium zostały podpisane przez pana Walerego Czarneckiego, Starostę Lubańskiego. Oficjalne decyzje stypendialne w imieniu pani Lidii Błażków – Dyrektora ZSZiO im. KZL, wręczyła młodzieży pani Małgorzata Gut-Twardowska – Kierownik Merytoryczny projektu „Zawodowo i profesjonalnie”.
   Stypendium w wysokości 11.000 zł płatne w 11 transzach po 1000 zł miesięcznie otrzymali  uczniowie, którzy spełnili takie kryteria jak m.in.: wysoka średnia ocen z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów zawodowych, dodatkowe osiągnięcia/udział w konkursach, olimpiadach z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja w ostatnim zakończonym okresie klasyfikacyjnym, inne dodatkowe osiągnięcia, aktywności, udział w stażach u pracodawcy (lub deklaracja udziału), uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela wybranego/wybranych przedmiotu/ów zawodowych.

   Młodzież, która otrzymała stypendium, to w większości uczestnicy staży i innych form wsparcia służących podnoszeniu umiejętności praktycznych, rozwojowi kompetencji zawodowych, językowych i innych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie, realizując działania projektowe, wykorzystują innowacyjne technologie branżowe i informatyczne, co wpływa na wzrost ich umiejętności praktycznych w zawodach, w których się kształcą. Program stypendialny dedykowany najzdolniejszym z pewnością pozwoli na rozwój pasji, zainteresowań, sprawności i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku pracy i wspomoże uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

Nasi stypendyści to:
- Hubert Pawluczyk, Mikołaj Medyński, Maja Jankowska, Patrycja Semeniuk, Kornelia Posmyk, Hanna Holumi, Daria Torba, Bartosz Łozowski, Paula Tabacharska, Amelia Wojciechowska (kształcący się w zawodzie technik logistyk),
- Maciej Witków, Zuzanna Szantar, Konrad Wilas, Robert Smalara, Paweł Wyszyński, Krystian Tomczyk, Jakub Majewski (technik informatyk),
- Sylwia Depka, Wiktoria Wilczyńska, Sara Kuczyńska (technik hotelarstwa),
- Nikola Kaszuba (technik organizacji reklamy),
- Karolina Maziarczyk, Aleksandra Cierlik (technik żywienia i usług gastronomicznych).


Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.