A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Dzień Szpilek w KZLu

Opublikowano w Aktualności

Kobiety mogą i to bardzo dużo    
Okazuje się, że szpilki - nieodłączny atrybut kobiecości może pomóc chorym na raka. Niesamowity gest uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji naszej szkoły wsparł tą cudowną akcję.
Jesteśmy tam, gdzie dzieją się ważne sprawy.