A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

81. rocznica napaści Sowietów na Polskę – Dzień Sybiraka

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Sybiraka Dzień Sybiraka
     W czwartek 17 września 2020r. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z klas Liceum Ogólnokształcącego proobronnego upamiętnili  Dzień Sybiraka i przy Symbolicznej Mogile  na cmentarzu komunalnym w Lubaniu został odczytany apel poległych oraz symbolicznie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W tym trudnym okresie społeczność szkolna pamięta.