A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Informacje dla uczniów 24.04.2020

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uprzejmie informujemy, że decyzją MEN (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24.04.2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ):

1. Zamknięte są szkoły do 24.05.2020 r.

2. Od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauka na odległość.

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się praktyczną nauki zawodu oraz staż uczniowski.

 

 MEN ogłosił nowe terminy egzaminów oraz poinformował, że tegoroczne matury odbędą się bez części ustnej egzaminu:

 

  • 8 – 29.06.2020 – egzaminy maturalne
  • 22.06 – 9.07 - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  

                             Z serdecznymi pozdrowieniami

                   Dyrektor Szkoły

                   Lidia Błażków

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uprzejmie informujemy, że decyzją MEN (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 09.04.2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ):

1. Zamknięte są szkoły do 26.04.2020 r.

2. Od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauka na odległość.

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się praktyczną nauki zawodu oraz staż uczniowski.

 

Z przekazanego komunikatu przez MEN wynika, że matury odbędą się nie wcześniej niż w drugiej połowie czerwca. O terminie będą powiadomieni zainteresowani na 3 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Z komunikatu wynika również , że na razie nie ma powodu, żeby rok szkolny został przedłużony.

 

Klasyfikacja uczniów klas maturalnych w naszej szkole odbędzie się 20.04.2020r zgodnie z aktualną organizacją pracy szkoły. O terminie i formie wręczenia świadectw ukończenia szkoły powiadomimy po otrzymaniu odpowiednich komunikatów.

 

Drodzy Uczniowie!

 

Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, powrotu do stabilnego, normalnego życia oraz wiele powodów do radości mimo obecnej sytuacji.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dyrektor Szkoły

Lidia Błażków