A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Informacja 24.03.2020r.

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo

 

     Na podstawie komunikatu i zaleceń Kuratora Oświaty w związku z epidemią koronawirusa, Dyrektor ZSZiO im. KZL w Lubaniu, zarządza zakaz przebywania osobom postronnym na terenie szkoły (budynki i otoczenie). Zakaz obowiązuje również w dni wolne.

Prosimy Państwa o bezwzględne dostosowanie się do zaleceń.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                               Lidia Błażków

                                                                                               Dyrektor szkoły ZSZiO im. KZL w Lubaniu