Drukuj

Informacja dla rodziców i uczniów

Opublikowano w Aktualności

    Informacja na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachowań na koronowirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

    W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia umieszczonymi na stronach:

    Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

Pamiętaj o:

  1. Częstym myciu rąk.
  2. Stosowaniu zasad ochrony podczas kichania i kaszlu zakrywając nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką , która natychmiast wyrzuć do kosza i umyj starannie ręce.
  3. Zachowaniu bezpiecznej odległości co najmniej 1 metra z osobą która kaszle, kicha i ma gorączkę.
  4. Unikaniu dotykania oczu, nosa i ust;
  5. Unikaniu spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  6. Dbaniu o swoją odporność : Wysypiaj się! Ddbaj o kondycję fizyczną ! Racjonalnie się odżywiaj!

 

    Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowałeś do krajów, w których stwierdzono zakażenia koronawirusem stosuj podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

   Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie,( w sytaucji, gdy nie podróżowałeś do krajów, w których stwierdzono zarażenia koronawirusem) – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenie. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE przychodź do szkoły, pozostań w domu i zasięgnij porady lekarza rodzinnego.

 

    Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie stwierdzono zarażenia koronawirusem, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE przychodź do szkoły. Niezwłocznie zasięgnij pomocy medycznej – udaj się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

    Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.