A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     1 marca 2020r uczniowie z klas Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z Zespoły Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubaniu uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – polskie święto państwowe, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po 1944 roku nie zgodzili się , by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.
    Obchody odbyły się przy ul. Bankowej, w miejscu gdzie mieszkał i pracował ppłk Anatol Sawicki- ostatni komendant Lwowskiej Polski Podziemnej.
W trakcie uroczystości miała miejsce rekonstrukcja przysięgi Żołnierzy Wyklętych oraz apel poległych. Pod tablicą upamiętniającą lubańskiego Żołnierza Wyklętego złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Na zakończenie odbył się pokaz - rekonstrukcja zdarzeń zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc.