A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Studniówka 2020r.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Studniówka 2020r. Studniówka 2020r.
    Dnia 7 lutego 2020 roku w Pałacu Łagów odbył się Bal Studniówkowy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. W balu uczestniczyli uczniowie klas:
- III Liceum Ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia i III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego, której wychowawcą jest pani Monika Mela,
 - IV Technikum Informatycznego, której wychowawcą jest pani Magdalena Sibilska,
- IV Technikum Logistycznego, której wychowawcą jest pani Aleksandra Grochala-Hawrylewicz,
- IV Technikum Gastronomicznego i IV Technikum Hotelarskiego, której wychowawcą jest pani Dorota Ołpińska.
        O godzinie 19.00 bal oficjalnie rozpoczęła Pani Dyrektor Lidia Błażków życząc wszystkim zebranym wspaniałej zabawy. Następnie został odtańczony tradycyjny polonez i wzniesiono uroczysty toast.  Podziękowania dla kierownictwa szkoły, wychowawców, nauczycieli i rodziców w imieniu wszystkich maturzystów złożyli prowadzący uroczystość Nikola Kornet i Oskar Rymer. Do łez rozśmieszył nas program artystyczny przygotowany przez uczniów. Wspaniała zabawa trwała do białego rana.