A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

II miejsce w konkursie wiedzy o bioregionie "Doliną rzeki Kwisy - skarby przyrody"

Opublikowano w Aktualności

     W konkursie wiedzy o bioregionie "Doliną rzeki Kwisy - skarby przyrody" Marcel Kuberna uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik logistyk zajął II miejsce. Konkurs został zorganizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Marcelowi serdecznie gratulujemy :)