A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Świąteczna Gala Powiatu Lubańskiego 2019

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Świąteczna Gala Powiatu Lubańskiego Świąteczna Gala Powiatu Lubańskiego
   20 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyła się Świąteczna Gala Powiatu Lubańskiego.
   O wyjątkową atmosferę zadbali zdolni uczniowie szkoły pod okiem nauczycieli. Była to doskonała okazja, aby złożyć sobie świąteczne życzenia oraz podziękować za wspólnie spędzony rok. Spotkanie uświetnił niezwykły występ uczniów szkoły oraz pana Andrzeja Brzozowskiego.
   Na świątecznej gali bożonarodzeniowej spotkali się radni, członkowie zarządu, przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy komórek organizacyjnych starostwa.
   Pan Walery Czarnecki, starosta lubański, składając zebranym życzenia podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania się przy wigilijnym stole, który zawsze łączy. Życzył wszystkim zgromadzonym radości z przebywania z najbliższymi.
        Świąteczne życzenia dla wszystkich gości oraz ich rodzin złożyła również Pani Lidia Błażków, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, która podziękowała gościom za przybycie i współpracę, uczniom za wspaniały występ i dekoracje a nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, profesjonalizm i serce, jakie wkładają w pracę z uczniami, tworząc przy tym wspaniałą atmosferę w szkole.
       Na zakończenie wszyscy udali się na świąteczny poczęstunek przygotowany przez uczniów klas technikum gastronomicznego.
I w tym świątecznym nastroju zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły udali się do domów, aby oczekiwać na Boże Narodzenie i witać Nowy 2020 rok.