A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Wojskowy dzień szkoleniowy klas LW

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wojskowy dzień szkoleniowy klas LW Wojskowy dzień szkoleniowy klas LW
    Dnia 17 grudnia na terenie JW 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu odbył się wojskowy dzień szkoleniowy, który obejmował szkolenie z zakresu:  
•    terenoznawstwa - praca z mapą wojskową w terenie, musztra - ćwiczenia z musztry,
•    kształcenia obywatelskiego - współczesne dokonania SZ RP na rzecz pokoju, udział w misjach poza granicami kraju,
•    taktyki - organizacja i uzbrojenie wybranych pododdziałów Sił Zbrojnych RP, obowiązki żołnierza w walce,
•    zabezpieczenia logistycznego - ogólne pojęcia zabezpieczenia logistycznego., należności logistyczne żołnierza.

     To ostatni już wojskowy dzień szkoleniowy dla uczniów klasy trzeciej i czwartej technikum przed egzaminem kończącym  szkolenie w ramach programu certyfikowanych klas mundurowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, który odbędzie się 21 stycznia 2020r.

Trzymamy kciuki na egzaminie!