A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Świątecznie w Dreźnie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Świątecznie w Dreźnie Świątecznie w Dreźnie
     Jak co roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w wycieczce na jarmark bożonarodzeniowy. 13 grudnia odwiedziliśmy Drezno i zobaczyliśmy: Muzeum Higieny, Zwinger, Frauenkirche, Stare Miasto i przepiękny Striezelmarkt.