A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Goście z USA w KZLu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Goście z USA w KZLu Goście z USA w KZLu
     W dniu 9 grudnia 2019 odwiedzili naszą szkołę młodzi obywatele Stanów Zjednoczonych, Shellie i Billy Summers, którzy tymczasowo mieszkają w naszym regionie. Nasi goście przeprowadzili kilka lekcji na temat kultury i tradycji swojego kraju. Dla uczniów była to nie tylko spora dawka nowych wiadomości, ale przede wszystkim możliwość ćwiczenia konwersacji w języku angielskim. Mamy nadzieję, że nasi sympatyczni goście odwiedzą nas jeszcze nie jeden raz.