A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolne Koło Fitness

Opublikowano w Aktualności

Już od kliku lat działa w naszej szkole „Szkolne Koło Fitness”, które ma na celu:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
  • kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu;
  • promowanie zdrowego stylu życia;
  • doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych);
  • propagowanie aerobiku, jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku);
  • pogłębienie wiadomości dotyczących ruchu fitness, aerobiku, gimnastyki artystycznej, a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm.

 Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz.: 15.20 do 16.15

w małej sali gimnastycznej.

 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy!!!