A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

UCZYMY RATOWAĆ

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
UCZYMY RATOWAĆ UCZYMY RATOWAĆ
     Dnia 29 listopada 2019 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu odbyły się kolejne warsztaty z pierwszej pomocy dla 50 uczniów klas VII i VIII prowadzone przez uczniów klasy III ratownictwa medycznego i promocji zdrowia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktora.
Tematem warsztatów było:
- pozycja bezpieczna;
- pierwsza pomoc przy omdleniu ;
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych ;
- ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień.