A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

"Niemiecki=sukces w zawodzie"

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
    "Niemiecki=sukces w zawodzie" to projekt przygotowany przez Goethe Institut dla uczniów i nauczycieli techników i szkół branżowych. Celem projektu było uświadomienie młodzieży roli języka niemieckiego w planowaniu kariery zawodowej i nawiązaniu współpracy między nauczycielami języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych. Projekt obejmował dwa konkursy: "Zawodowa ściana" i "Mój zawód-moja przyszłość" oraz wyjazd studyjny do Hamburga, gdzie dyrektorzy i nauczyciele szkół, które odniosły sukces w konkursach, zapoznali się z dualnym systemem kształcenia w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę kształcącą w branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz technikum elektromechaniczne. Praktyczną część nauki zawodu można było obserwować w firmie Still. Zdobyta wiedza w przyszłości może przełożyć się na wspieranie uczniów w nauce języka niemieckiego i kreowanie kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że uczniowie zachęceni sukcesem Szymona wezmą udział w kolejnych konkursach.