A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

MATURA PRÓBNA W KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
MATURA  PRÓBNA  W KZL  MATURA  PRÓBNA  W KZL
     Od 19 do 22 listopada 2019 r. uczniowie klas maturalnych mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas próbnych egzaminów maturalnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.
W pierwszym dniu – podczas egzaminu z języka polskiego – uczniowie analizowali teksty Anety Załazińskiej i Olgi Tokarczuk. Następnie w rozprawce argumentacyjnej zastanawiali się, czy powrót do domu uszczęśliwia. Ci, którzy lubią poezję, mogli podjąć się interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Akrobata”.
     Na egzaminie z matematyki, po wskazaniu poprawnej odpowiedzi w 25 zadaniach zamkniętych, uczniowie rozwiązywali m. in.: nierówność, obliczali długość promienia okręgu, przekątnej kwadratu, objętość ostrosłupa, wykonywali zadanie z prawdopodobieństwa.
    Trzeciego dnia w trakcie egzaminu z języka angielskiego maturzyści opisywali szczególnie przydatny w życiu gadżet elektroniczny. Natomiast uczniowie zdający język niemiecki pisali e-maila do koleżanki z Niemiec na temat znajomej, która chce po maturze zrobić roczną przerwę od nauki.

    Czwarty dzień został zarezerwowany na egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.Uczniowie wybrali m.in.: język angielski, język niemiecki, geografię, biologię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.
     Głównym celem próbnej matury jest pomoc w przygotowaniu się do jednego z ważniejszych egzaminów w życiu.3

 


Za wszystkich mocno będziemy trzymać kciuki także w maju 2020 !!!