A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Ślubowanie uczniów klas pierwszych Ślubowanie uczniów klas pierwszych
  15 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, która od lat jest tradycją naszej szkoły. Przyrzeczenie na sztandar szkoły złożyli przedstawiciele wszystkich klas pierwszych. Uczniowie ślubowali rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę oraz szanować jej tradycje Ślubowanie przyjęła Pani Lidia Błażków, Dyrektor Szkoły, która skierowała do najmłodszych uczniów ciepłe słowa powitania oraz życzyła im wspaniałych sukcesów, prawdziwych przyjaźni, intelektualnych wyzwań oraz realizacji marzeń. Następnie Pani Dyrektor, kadra kierownicza szkoły oraz zaproszeni goście wręczyli wszystkim uczniom pamiątkowe akty ślubowania. Pierwszoklasistów w progach nowej szkoły przywitali także starsi koledzy Uroczystość uświetnili swoją obecnością rodzice oraz zaproszeni goście.