A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Praktyki w Austrii dla najlepszych uczniów TG

Opublikowano w Aktualności

   Uczniowie trzeciej klasy technikum gastronomicznego wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjjnych organizowanych przez Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy we Wrocławiu.  Rozmowy prowadzone przez Doradców Eures z Austrii odbywały się w języku niemieckim , ponieważ praktyki odbędą się w Austrii w Regionie Salzbuga. Ten dobrze rozwinięty turystycznie region oferuje uczniom  atrakcyjne miejsca praktyk .   W tym roku Kacper Tymiński, Bartosz Jakimowicz i Miłosz Gołosz  będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wzbogacać  wiedzę w najlepszych hotelach alpejskich .