A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Udział w „Europejskich Dniach Pracodawców 2019”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Europejskie dni pracodawców Europejskie dni pracodawców
Dnia 16.10.2019r. nasza Szkoła została zaproszona  przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu do udziału w „Europejskich Dniach Pracodawców  2019” organizowanych w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb  Zatrudnienia.  W  tym dniu lokalni przedsiębiorcy tj. pani Dominika Skrętkowicz oraz pan Rafał Wraga wraz z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy - panią Anną Bidną podzielili się z uczniami wiedzą na temat wykorzystania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W trakcie spotkania pani Dominika i pan Rafał podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, tj,  jak zrodził się pomysł na własny biznes, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć cel oraz na jakie trudności można się natknąć  w drodze do samozatrudnienia. Pani Anna przedstawiła ofertę Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą pozyskania środków finansowych na ten cel oraz omówiła inne propozycje urzędu dla osób mniej przedsiębiorczych, które na tym etapie życia mają inne plany zawodowe.