A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Wojskowy Dzień Szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wojskowy Dzień Szkoleniowy Wojskowy Dzień Szkoleniowy
   Dnia 22 października 2019r. uczniowie z klasy mundurowej z ZSZiO im KZL w Lubaniu podczas wojskowego dnia szkoleniowego z edukacji wojskowej pod czujnym okiem instruktorów z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca realizowali zagadnienia takie jak :
- Szkolenie strzeleckie. Ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów i urządzeń szkolno - treningowych, trenażerów itp., ćwiczenia w obserwacji).
- Taktyka - działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu - i czteroosobowej. Łączność - trening pracy na radiostacjach i przewodowych środkach łączności.
- Szkolenie medyczne - zasady wzywania pomocy medycznej na polu walki - meldunek MEDEVAC.