A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Lekcja ratowania życia zaliczona na sześć – rekord pobity: 530 uczestników!

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Bicie rekordu RKO Bicie rekordu RKO
   Co roku 16 października w całej Europie w godzinach od 12.00 – 12.30 prowadzone jest RKO i bicie rekordu w ilości osób, które wzięły udział w akcji.
   Wzorem ubiegłych lat uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej włączyli się do akcji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
   Po raz kolejny pokazaliśmy, że uczestnicy akcji potrafią ratować ludzkie życie!
Dziękujemy panu ratownikowi medycznemu Jarosławowi Woźnemu, Beacie Baczyńskiej - Smyczek z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubania, grupie Kuzdrowski Team, za obecność i wspólne bicie rekordu.