A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

„Eins, due, tres…” – ruszył kolejny projekt praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Projekt „Eins, due, tres…” Projekt „Eins, due, tres…”
    Po sukcesie projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” w 2018 roku, w którym wzięło udział 61 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk, pani Lidia Błażków – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej zwróciła się do Zarządu Powiatu Lubańskiego z wnioskiem o udzielenie jej pełnomocnictwa na realizację kolejnego przedsięwzięcia zawodowego skierowanego do uczniów. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego złożono do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ opracowany przez szkolny zespół projektowy wniosek konkursowy w ramach akcji: Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Otrzymano dofinansowanie, które pozwoli na realizację projektu pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu” .

   Głównymi celami projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów, uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przygotowywanie uczniów do aktywności i mobilności w życiu zawodowym, motywowanie do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i rozwijania umiejętności oczekiwanych na rynku pracy lokalnym i europejskim. Projekt jest realizowany w terminie 1.07.2019-30.04.2021.
    W ramach projektu zaplanowano pięć mobilności dla 57 uczniów w zawodach: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk, którzy zrealizują praktyki zawodowe w trzech krajach: Hiszpanii (Malaga), Niemczech (Berlin) i we Włoszech (Rimini).
Młodzież, która zdecydowała się na realizację praktyk zagranicznych, wzięła udział w procesie rekrutacji i przygotowuje się do wyjazdu. Pierwsze grupy wyjazdowe uczestniczą od września w specjalnym bloku zajęć z branżowego języka angielskiego oraz w warsztatach kulturowo-pedagogicznych, a ci, którzy rozpoczynają praktyki w listopadzie, opracowali już anglojęzyczne CV oraz odbyli rozmowy na Skypie z przedstawicielem organizacji partnerskiej z Hiszpanii.
    Warto zaznaczyć, że zagraniczne organizacje partnerskie, z którymi Szkoła podpisała porozumienia zapewniają zarówno realizację uzgodnionego programu stażu w nowoczesnych przedsiębiorstwach na terenie Malagi, Berlina i Rimini, jak i realizację pakietu kulturowego, animacji kulturalnych i wycieczek dla uczestników mobilności.
     W czasie pobytu w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech uczniom będzie towarzyszył opiekun ze strony szkoły. Ze środków programu Erasmus+ zostaną pokryte koszty podróży (bilety lotnicze), zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnione kieszonkowe oraz polisy ubezpieczeniowe uczestników.