A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Firemki w KZL-u Firemki w KZL-u
     W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. jest realizowany projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla polskiego i czeskiego rynku pracy. Jednym z najistotniejszych działań projektu jest prowadzenie szkolnych mini przedsiębiorstw – Firemek. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczniowie nauczą się procesów zarządzania usługami i produktami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach. Nawiążą również współpracę z innymi przedsiębiorstwami po obu stronach granicy.

    W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole prowadzone były dwie firemki: „Agencja Reklamy Wizualnej KZL” oraz firma cateringowa „Najlepsze przyjęcie”. Kierownikami mini przedsiębiorstw były panie Monika Ozga i Marta Szymańska. Uczniowie podczas zajęć realizowali tematy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i omawiali m.in. następujące zagadnienia: produkt, rynek, przedsiębiorca, klient, biznesplan, cena, konkurencja, ubezpieczenia, podatki, finanse, współpraca zagraniczna. Przedstawiciele firemek uczestniczyli również w dwóch dniach mentorskich. W Libercu uczniowie przedstawiali swoją firmę natomiast w Lubaniu brali udział w targach firemek i prezentowali swoją ofertę. Na obu spotkaniach oceniani byli przez zespół ekspertów a podczas targów dodatkowo przez wszystkich uczestników. Obie nasze firemki zostały wyróżnione przez odwiedzających targi. W projekcie przewidziano również możliwość dokształcania i współpracy nauczycieli polskich i czeskich, którzy wzięli udział łącznie w pięciu seminariach kształcących.
     Firmę cateringową „Najlepsze przyjęcie“ prowadziło 15 uczniów z klasy pierwszej i drugiej technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pani Marta Szymańska. Firma cateringowa oferowała następujące usługi: przygotowanie cateringu, obsługa gości podczas imprez masowych, rodzinnych i firmowych, sporządzanie tradycyjnych potraw polskich i innych, układanie zdrowej i zbilansowanej diety. Młodzież w trakcie zajęć przygotowywała m. in. catering na jasełka, dni mentorskie, dni otwarte szkoły – „Przystanek KZL”.
     Agencja Reklamy Wizualnej KZL oferowała przede wszystkim wykonywanie nadruków reklamowych metodą sublimacji na kubkach, koszulkach i torbach. Uczniowie mogli samodzielnie wykonywać projekty a następnie przenosić je na wybrany materiał. Podczas zajęć najwięcej projektów wykonano na białych koszulkach. W ofercie agencji znalazły się również: projektowanie logo i logotypów; przygotowywanie projektów graficznych; projektowanie wizytówek oraz innych materiałów drukowanych oraz wykonywanie zdjęć na materiały reklamowe. Agencję prowadziło 16 uczniów z technikum w zawodzie technik organizacji reklamy oraz pani Monika Ozga.
     Obie firemki zakończyły działalność w czerwcu 2019 i uczniowie otrzymali certyfikaty „Przedsiębiorca junior”. W roku szkolnym 2019/2020 działalność będą prowadzić dwie kolejne: firma szkoleniowa „Jesteś tym co jesz” oraz firma „3DPrint”. Kierownikami mini przedsiębiorstw będą pani Marta Szymańska oraz pan Mirosław Nir.

 

 

Projekt „Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154    współfinansowany jest ze środków

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu  Interreg V-A Republika Czeska-Polska