A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Dzień Sybiraka 2019

Opublikowano w Aktualności

     W środę 18 września w kościele pw. Świętej Jadwigi w Lubaniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka. W tej patriotycznej uroczystości od lat bierze udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po mszy odczytany został apel poległych przy udziale uczniów z klasy I i III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego. Po apelu złożono kwiaty pod Wotum Dziękczynnym, a następnie wysłuchano wzruszającego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły w składzie: Dominika Gacek, Aneta Moczydlak, Wiktoria Chlibowska, Kamila Pietrykowska, Zuzanna Benke i Oskar Rymer.