A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zielony Rower 2019

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zielony Rower 2019 Zielony Rower 2019
     W dniach 10-13 września 2019 roku do XIII – wiecznego Zamku Czocha, położonego nad Kwisą, w centralnej części Nadleśnictwa Świeradów, już po raz 9, zjechali się najlepsi edukatorzy leśni z nadleśnictw z całej Polski. Przyjechali, aby uczestniczyć w IX edycji szkolenia „Zielony Rower.
Program edukacyjno - warsztatowy "Zielony Rower" to akcja organizowana przez Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" i Nadleśnictwo Świeradów. Program ten to wydarzenie nagłaśniające w społeczeństwie funkcję lasów i prezentujące wizerunek leśnika i jego codzienną pracę. Ta atrakcyjna impreza edukacyjna pozwala na poznanie ciekawych metod pracy leśników. Bycie jednocześnie nauczycielem i uczniem umożliwia edukatorom leśnym zrozumienie swojego odbiorcy, sposobu myślenia i postrzegania lasu oczami uczniów, którzy mają okazję poznać leśników – edukatorów leśnych na zajęciach lekcyjnych.

    W dniu 11 września 2019 roku także do naszej szkoły - Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej przyjechała pani Anna Makielska, Pani leśnik z Nadleśnictwa Bolesławiec. Przeprowadziła dla uczniów interesującą lekcję warsztatową pt;. "Leśne drapieżniki i ich rola w świecie przyrody a zjawiska społeczne na przykładzie bambinizmu". W zajęciach uczestniczyły klasy III Technikum Hotelarskiego i III Technikum Logistycznego. Edukatorka wyjaśniała cechy przesądzające o drapieżnym trybie życia zwierząt, charakteryzowała gatunki prowadzące drapieżny tryb życia w polskich lasach, omawiała zasady postępowania podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami. Wystąpienie urozmaicone było ciekawą prezentacją zdjęć własnego autorstwa, przedstawiających drapieżne ssaki, ptaki a nawet owady. Pani leśnik przybliżyła uczniom pojęcie obserwowanego coraz częściej w społeczeństwach przejawów tzw. bambinizmu jako nowego zjawiska w socjologii. Zajęcia okazały się bardzo interesujące, wywołały wśród uczniów gorącą dyskusję na temat nowego zjawiska: bambinizmu.
    Z niecierpliwością czekamy na kolejną, X edycję warsztatów. Do zobaczenia za rok.