A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Wakacyjne spotkanie młodzieży w Krzyżowej

Opublikowano w Aktualności

      Podczas tegorocznych wakacji dwie uczennice klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne wzięły udział w polsko – niemieckim spotkaniu młodzieży w Krzyżowej .
     W ramach projektu „Poznaj kraj sąsiada - Endecke dein Nachbarland” Żaneta Andruchów i Julia Kalińska uczestniczyły w animacjach językowych, a także w warsztatach na temat uprzedzeń i stereotypów dotyczących sąsiedniego kraju. Podczas spotkania nie zabrakło również gier integracyjnych, warsztatów fotograficznych, językowych oraz teatralnych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w licznych wycieczkach, a spływ pontonem w Bardzie okazał się punktem programu, który  dostarczył młodzieży wiele emocji.
     Podczas tego pobytu reprezentantki naszej szkoły miały okazję przełamać barierę językową, doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać mentalność młodych ludzi mieszkających w sąsiednim kraju.