A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”

Opublikowano w Aktualności

    W maju 2019 roku pięć uczennic z naszej szkoły: Sylwia Depka z klasy II TH, Nikola Kaszuba, Marcelina Szczepaniak, Aleksandra Zarębska z klasy I TR i Anna Kozak z klasy I TI wzięło udział w 3. edycji konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”. Konkurs zorganizowały Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie po 100 tysięcy egzemplarzy.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.