A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Znamy wyniki konkursu

Opublikowano w Aktualności

    Drużyna z naszej szkoły w składzie: Zuzanna Szantar z klasy I TI, Paula Tabacharska z klasy II Tlg i Szymon Chrząszcz z klasy II LW zajęła III miejsce w IV edycji konkursu pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU” organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Serdecznie gratulujemy!