A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Dwudniowa wycieczka zawodoznawcza do Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
TI w CeTA TI w CeTA
     W dniach 29-30 kwietnia 2019 r. piętnastu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  kształcących się w zawodzie  technik informatyk uczestniczyło  w dwudniowej wycieczce zawodoznawczej do Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu realizowanej w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim".
     Uczniowie  i ich opiekunowie – nauczyciele informatycznych przedmiotów zawodowych,  zapoznali  się  z  różnorodnością  działań  produkcyjnych CeTA w zakresie kinematografii, telewizji, Internetu, reklamy, nauki i kultury i wykorzystywaniem  najnowszych technologii elektronicznych  oraz  nowatorskich  technik multimedialnych , w szczególności tzw. wizualnych  efektów  specjalnych.
    Podczas wycieczki zawodoznawczej uczniowie zapoznali się z miejscem pracy  zespołu specjalistów stosujących   technologie audiowizualne, skierowane do osób chcących podnosić swoje kompetencje i rozwijać zainteresowania .

    Była to także  okazja do  poznania  wyjątkowych pracowników CeTA, którzy poprowadzili bardzo ciekawe i kreatywne warsztaty zawodoznawcze niewątpliwie  wzbogacające  wiedzę i umiejętności uczniów .
    Program wycieczki obejmował min. prezentację Centrum Technologii Audiowizualnych, pokaz krótkich filmów przedstawiających zrealizowane w CeTA produkcje , wizyty w studiach filmowych, magazynie kostiumów oraz pracowni multimedialnej, warsztaty w pracowni komputerowej – Glitch Art. , warsztaty VVVV .Uczniowie spędzili aż 12 godzin w tym niezwykłym miejscu.
    Uczniowie mieli pokryty koszt transportu i zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie  ze środków projektu.
   Wycieczka zawodoznawcza  jako jedno z wielu zadań realizowanego projektu pn.: „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” zostały  zorganizowana  przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.