A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nagrodzone „Firemki”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Nagrodzone „Firemki” Nagrodzone „Firemki”
    Agencja Reklamy Wizualnej KZL oraz Firma Cateringowa  "Najlepsze przyjęcie” znalazły się wśród 3 nagrodzonych firemek na spotkaniu wszystkich firm uczniowskich, które odbyło się 15.04.2019 roku w Lubaniu. 30 firemek funkcjonuje w szkołach średnich od początku roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu polsko-czeskiego. W naszej szkole  agencja reklamy zajmuje się przede wszystkim pomysłami na kubki i koszulki oraz drukiem sublimacyjnym, a firma cateringowa przygotowaniem odpowiednich dań na różne okazje.
Laureatom gratulujemy!!!