A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Tydzień Przedsiębiorczości w KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolny Tydzień Przedsiębiorczości Szkolny Tydzień Przedsiębiorczości
    W dniach 18.03.2019 – 22.03.2019 w naszej szkole odbyła się IV edycja „Szkolnego Tygodnia Przedsiębiorczości”. Uczniowie wzięli aktywny udział w wykładach, spotkaniach informacyjnych i warsztatach dotyczących zadań instytucji rynku pracy, prognoz, analiz i oczekiwań rynku pracy oraz perspektyw zatrudnienia.
    W ramach „Szkolnego Tygodnia Przedsiębiorczości” podjęto wiele zróżnicowanych działań od szkoleń i wykładów po warsztaty i prezentacje. Pani Anna Bidny, doradca zawodowy, omówiła tematykę usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu.
    Pani Aneta Palka, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubaniu oraz Pan Jarosław Bakuniak, przedsiębiorca, właściciel firmy OVB z branży ubezpieczeniowej, prowadzili warsztaty pt. „Aktywne metody poszukiwania zatrudnienia”.

    Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja prowadzona przez Panią Judytę Babiarz,  doradcę EURES z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze oraz Panią Patrycję Grześkowiak, doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze. Panie przedstawiły unijny program mobilności zawodowej, który ma ułatwić młodym ludziom znalezienie pracy w krajach UE, a pracodawcom znalezienie pracowników. Przedstawiły barometr zawodów dla powiatu lubańskiego i jeleniogórskiego Pani Aleksandra Kliś, doradca zawodowy/pedagog szkolny, przeprowadziła wykłady : „Stres zawodowy” oraz „Wpływ temperamentu na wybór zawodu”.
   Panie Aneta Palka oraz Liliana Czerwińska (doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu), Katarzyna Suchecka (pośrednik pracy z MCK w Bolesławcu), Grażyna Mysiak (doradca zawodowy z MCK w Bolesławcu) i Aleksandra Dominiak (specjalista ds. rozwoju zawodowego z MCK w Kowarach) przedstawiły ofertę edukacyjną i szkoleniową unijnych projektów dla absolwentów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Młodzież uzyskała również informacje o możliwości podjęcia pracy wakacyjnej w Niemczech. Swoją ofertę edukacyjną dla absolwentów liceum przedstawiły panie z  Centrum Nauki i Biznesu „Żak” ze Zgorzelca.
    W tych dniach odbyła się również symulacja profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, w której udział wzięła młodzież kształcąca się w liceum ratownictwa medycznego i liceum proobronnym. Czworo ochotników – Natalia Jabłońska, Agata Sobczak, Sławomir Staniewski oraz Patryk Szewczyk miało szansę zaprezentować się od jak najlepszej strony i przekonać potencjalnego pracodawcę, że to właśnie oni spełniają oczekiwania zatrudniającego oraz przyniosą najlepsze korzyści firmie. Kandydaci ubiegali się o stanowiska: pracownik biura rachunkowego, policjant, kamerzysta, operator wózka widłowego. Rozmowę przeprowadzili Państwo Aneta Palka, Monika Kruk Bagińska i Jarosław Bakuniak. Młodzież ZSP im. KZL, która zmierzyła się z tym trudnym zadaniem , wykazała się dojrzałością, naturalnością i umiejętnością autoprezentacji, a także otwartością , komunikatywnością i umiejętnością radzenia sobie ze stresem.
          Zajęcia zorganizowane w ramach Szkolnego Tygodnia Przedsiębiorczości z pewnością będą sprzyjać podejmowaniu przez naszych uczniów trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Wszystkie wizyty były bardzo udane i należy uznać je za niezwykle cenne.