A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie ze studentem Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Spotkanie ze studentem AWL Spotkanie ze studentem AWL
    W dniu 18 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole Szymona Koryluka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Podchorąży przedstawił szczegóły dotyczące egzaminów wstępnych, nauki oraz specyfiki pracy żołnierza.
    Było to kolejne spotkanie, jakie organizujemy w szkole, aby obecnym i przyszłym absolwentom wskazać możliwość realizacji swoich planów zawodowych i wyboru właściwej ścieżki kariery. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, gdyż podchorąży Szymon Koryluk to absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego proobronnego, który dzięki determinacji i wytrwałości jest obecnie studentem I roku na wydziale dowodzenia na AWL we Wrocławiu.