A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ,,KRĄG” PLUS

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 12 marca 2019 r.  odbył się  w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs  Historyczny ,,KRĄG” Plus.  Tegoroczne  hasło przewodnie  konkursu brzmiało: „Walki zbrojne Polaków  na przestrzeni wieków – II wojna światowa”. Uczestnicy  musieli rozwiązać test  oraz  napisać krótką pracę na pytanie otwarte. W  konkursie  wzięło udział 12 uczniów  z klas liceum  i technikum. Wyniki  konkursu   zostaną ogłoszone przez organizatora do dnia 30 kwietnia 2019r. Będziemy czekać.
Uczniom  życzymy  wysokich  lokat.