A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Transgraniczne polsko-niemieckie ćwiczenia pod kryptonimem „LÓD”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Transgraniczne polsko-niemieckie ćwiczenia pod kryptonimem „LÓD” Transgraniczne polsko-niemieckie ćwiczenia pod kryptonimem „LÓD”
     Dnia 9 marca 2019 roku 7 uczennic z klasy II i III Liceum Ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia wzięło udział w transgranicznych polsko-niemieckich ćwiczeniach pod kryptonimem „LÓD” realizowanych w ramach projektu Kom(m)ando „Zur Hilfe”/”Na pomoc”. W czasie ćwiczeń omówione zostały zasady BHP prowadzenia działań ratowniczych na akwenach zalodzonych - poruszania się po pokrywie lodowej, dotarcia do poszkodowanego i ewakuacji z poszkodowanym. Nasze uczennice miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, pomagały ratownikom medycznym w opatrywaniu rannych.
Po ćwiczeniach uczestnicy z Niemiec i Polski wspólnie szlifowali umiejętności łyżwiarskie