A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Obóz językowy ”Język angielski zawodowy w branży informatycznej”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
     W dniach od 4 do 10 lutego 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z 4-letniego technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wzięła udział w obozie językowym pt.: ”Język angielski zawodowy w branży informatycznej”.
     70-godzinny program obozu realizowany był w malowniczo położonym hotelu w Zagórzu Śląskim nad Jeziorem Lubachowskim w przygotowanych do tego celu salach konferencyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny usprawniający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących, nowoczesnych metod nauczania. Zajęcia z języka branżowego prowadzone były w formie intensywnych konwersacji. Uczniowie mieli także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas zajęć rekreacyjnych (np. na kręgielni, w czasie wycieczek).
     Metody pracy z uczniami wykorzystane podczas obozu językowego sprawiły, że program, choć bardzo intensywny, był dla uczniów niezwykle interesujący. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk poznali m.in. angielskie słownictwo branżowe z zakresu systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, układali dialogi, przeprowadzali w języku angielskim rozmowy z klientami, odgrywali scenki sytuacyjne np. pomagali klientowi stworzyć konto e-mail i przede wszystkim intensywnie ćwiczyli umiejętność komunikowania się.

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z pewnością rozwinęły u uczniów kluczowe sprawności językowe, takie jak czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy informatyka oraz w życiu codziennym.

 

    Nauka w czasie obozu językowego była skuteczna i przyjemna, a atmosfera i towarzystwo rówieśników sprzyjały przełamywaniu barier językowych.