A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Obóz językowy pt.: „Język niemiecki zawodowy w branży gastronomicznej”.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
     W ramach projektu „ Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” –PPP uczniowie  technikum  żywienia  i usług gastronomicznych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej doskonalili swoje umiejętności z języka niemieckiego branżowego. Uczniowie brali udział w warsztatach językowych,  lektoracie  i animacjach językowych.  Niekonwencjonalne metody nauczania jak i przepiękne okolice Zagórza Śląskiego sprawiły, że młodzież chętnie pogłębiała wiedzę z zakresu języka niemieckiego.  Udział w obozie był świetną okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie języka branżowego wykorzystywanego w gastronomii.