A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Obóz językowy pt. : ”Język angielski zawodowy w branży logistycznej”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
    Obóz językowy w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”-PPP, który odbył się podczas ferii zimowych, został przygotowany z myślą zwiększenia szans młodych uczniów technikum, poprzez intensywne 70 godzin zajęć z  języka obcego branżowego.
     Grupa uczniów 4-letniego technikum logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu , uczestnicząc w zajęciach, nie tylko miała okazję pogłębić swoją wiedzę w odniesieniu do ich przedmiotów zawodowych, ale również poprawić płynność w mówieniu po angielsku, także rozwinąć pozostałe sprawności językowe, takie jak czytanie, słuchanie, znajomość środków i funkcji językowych. Czas spędzony w przepięknie położonym miejscu w Zagórzu Śląskim koło Wałbrzycha sprawił, że nauka stała się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Podczas obozu uczniowie uczestniczyli także w zajęciach  rekreacyjno-językowych, grach zespołowych i  inspirujących rozmowach.
    Zajęcia języka angielskiego zawodowego w branży logistycznej obejmowały szereg tematów dotyczących np. systemu zarządzania magazynem, przyjmowania zamówień, sporządzania faktur, czy też sposobu załadunku kontenerów, podczas których, uczestnicy świetnie bawili się  wcielając się w  rolę menadżera, spedytora, specjalisty do spraw obsługi klienta itp.