A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie ze studentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Spotkanie ze studentem AMW Spotkanie ze studentem AMW
      W dniu 15.02.2019r. gościliśmy w naszej szkole st. mat pchor. Marcina Sławińskiego – studenta III roku na wydziale Mechaniczno – Elektrycznym na kierunku mechatronika w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podchorąży omówił możliwości studiowania absolwentów naszej szkoły na studiach cywilnych oraz wojskowych, przedstawiając przy tym szczegóły dotyczące rekrutacji.
    Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które zaproszony gość odpowiadał w wyczerpujący sposób, zachęcając przy tym do podjęcia studiów w jego uczelni.
    Było to spotkanie - jedno z wielu, jakie organizujemy w szkole, którego celem jest wskazanie obecnym i przyszłym absolwentom możliwości realizacji swoich planów zawodowych i wyboru właściwej ścieżki kariery.