A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Narzędzia informatyczne w biznesie - obóz naukowy uczniów technikum informatycznego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TI Obóz naukowy TI
     W ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”, uczniowie klas technikum informatycznego ZSP im. KZL w Lubaniu brali udział w pierwszym tygodniu ferii w zajęciach pozaszkolnych w formie obozu naukowego.
    Zajęcia odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pana dr Marcina Pełkę pracownika naukowego UE oraz  panią Ewą Żuławską nauczyciela ZSP im.KZL. W ramach obozu uczniowie poznali:

•    program R, w którym przygotowywali własne procedury i funkcje.
•    wybrane zastosowania programu R – elementy wizualizacji wyników badań i analiz, wykrywanie błędów w skryptach
•    program AnyLogic, jego podstawowe modele i metody budowania modeli
•    analizę i symulację na podstawie samodzielnie zbudowanego modelu (ruch pieszego)
•    identyfikację „wąskich gardeł” w programie AnyLogic
•    budowanie modelu ruchu samochodowego z wykorzystaniem map GIS oraz łączenie ruchu pieszego i samochodowego w programie AnyLogic
•    program Microsoft Dynamics NAV, a w programie diagramy hierarchii funkcji, diagramy przepływu danych oraz diagramy relacji jako narzędzia tworzenia systemów informatycznych.
•    metodę wdrożenia systemów zintegrowanego zarządzania w przedsiębiorstwie.

 

    Wizyta na uczelni oraz udział w zajęciach praktycznych były dla uczniów zarówno ciekawe jak i rozwijające. Pozwoliły na poznanie nowego oprogramowania oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.