A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

"Biznes w branży gastronomicznej" obóz naukowy uczniów ZSP im. KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TG Obóz naukowy TG
     W dniach 28.01-01.02.2019r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w obozie naukowym zorganizowanym ze środków projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”
     Zajęcia metodyczne pt. "Biznes w branży gastronomicznej" odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez panią dr Maję Jokiel  pracownika naukowego UE oraz panią Monikę Ozgę nauczyciela ZSP im.KZL.

     W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się  z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prawa podatkowego, autorskiego, konstytucji dla biznesu. Następnie oceniali własne predyspozycje do bycia przedsiębiorcą, przedstawiali pomysły na własną działalność, przeprowadzili analizę SWOT swojego przedsięwzięcia i zwrócili szczególną uwagę na analizę ryzyka. Uczniowie budowali prototypy swojej działalności oraz przedstawiali ryzyko za pomocą  klocków LEGO.
     Kolejnym etapem działań było stworzenie biznesplanu, z wykorzystaniem dotacji  z zewnętrznej instytucji.
 Przez ostatnie dwa  obozu młodzież zajęła się biznesową  grą symulacyjną -uczniowie zatrudniali pracowników, wyposażali miejsca pracy, przygotowywali ofertę, badali popyt, porównywali konkurencję, analizowali przychody i koszty i jednocześnie rywalizowali między sobą. Udział w wirtualnej rywalizacji był pierwszym krokiem do prowadzenia działalności gospodarczej.  Podczas zajęć wykorzystane zostały innowacyjne narzędzia edukacyjne: Branżowe Symulacje Biznesowe, Learning by doing oraz Design thinking.   
     Dzięki udziałowi w obozie naukowym młodzież ZSP im. KZL zapoznała się  z uwarunkowaniami prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.