A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Opublikowano w Aktualności

    Badania Biblioteki Narodowej w 2016 roku wykazały, że 37% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Co dziesiąty Polak czyta 7 i więcej książek rocznie. Aż 63% rodaków nie czyta w ogóle książek. Dlatego w wyniku prac Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury i „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. Program obejmuje  promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze.  Biblioteka ma być jedną z podstawowych przestrzeni kontaktu z książką.
    Dlatego biblioteka szkolna w Czteroletnim Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu po złożeniu wniosków została zakwalifikowana do Programu. Na zakup nowości wydawniczych Szkoła otrzymała w latach 2017-2018 wsparcie finansowe  w wysokości 20 000,00 złotych (20 % to środki własne Starostwa Powiatowego w Lubaniu jako organu prowadzącego i 80 % to środki pochodzące z budżetu państwa).     Zakupionych zostało blisko 1000 książek uznanych obecnie autorów, m.in.: Ałbeny Grabowskiej, Katarzyny Michalak, Marka Krajewskiego, Jakuba Małeckiego, Remigiusza Mroza, Olgi Rudnickiej, Katarzyny Bondy, R. J. Palacio, Joanny Jax, Stanisława Krzemińskiego, Jojo Moyes, Szczepana Twardocha, Olgi Tokarczuk i wielu, wielu innych.
    Uczniowie poszukują książek o różnej tematyce - od poezji poprzez horrory, kryminały, fantasy do romansów. Cieszy fakt, że zwiększyła się także ilość wypożyczanych lektur. Uczniowie, dzięki swobodnemu dostępowi do księgozbioru, akcji promującej nowości wydawnicze mają możliwość zapoznania się z interesującymi ich wydawnictwami.
    Wszystkie działania realizowane w ZSP im. KZL w Lubaniu  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mają jeden cel – rozbudzić pasję czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wszak noblistka Wisława Szymborska mówiła, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.