A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Studenci z Chin, Brazylii oraz Indii w KZL-u !

Opublikowano w Aktualności

    W dniach 14 - 18 stycznia 2019 r. po raz kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe i kulturoznawcze prowadzone przez studentów z różnych stron świata w ramach międzynarodowego projektu AIESEC.  
    Gajula Manoj z Indii, Jasmin Bulhoes Bittencourt z Brazylii oraz Wei Peng z Chin przez cały tydzień opowiadali o kulturze, historii, geografii i religii swoich ojczystych krajów. Na czas pobytu zostali ugoszczeni przez uczniów naszej szkoły. Dzięki przygotowanym przez wolontariuszy multimedialnym warsztatom językowym, uczniowie mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również przełamać barierę językową poprzez aktywny udział w zajęciach. Ta cykliczna współpraca ma na celu poszerzanie świadomości wielokulturowej oraz promowanie postaw tolerancji wśród młodzieży.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku studenci również odwiedzą naszą szkołę. Dziękujemy, że byliście z nami!