A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ
      08 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej odbył się egzamin końcowy dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z przedmiotu: edukacja wojskowa. Egzamin składał się z dwóch części:
    - egzamin z praktycznej znajomości budowy broni,
    - egzamin praktyczny ze strzelania z broni pneumatycznej.

      15 stycznia 2019 r. na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu ci sami uczniowie przystąpili do egzaminu kończącego szkolenie z edukacji wojskowej w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej.
     Uczniowie poddani byli sprawdzeniu wiedzy w formie testu oraz sprawdzeniu umiejętności praktycznych z takich zagadnień jak: taktyka, szkolenie strzeleckie, szkolenie medyczne, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno – saperskie, regulaminy wojskowe i musztra, wychowanie fizyczne.

      Do egzaminu przystąpiło 12 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem, w wyniku czego wszyscy pomyślnie zdali egzamin.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.