A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

X Powiatowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej

Opublikowano w Aktualności

   04 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu odbył się X Powiatowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. W tym roku tematem przewodnim konkursu była ”Polska kultura i sztuka okresu 20-lecia międzywojennego”. Arkusz konkursowy zawierał 22 pytania, a na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Trzecie miejsce zajęła Angelika Michno - uczennica klasy 4 Technikum w zawodzie technik logistyk.
Gratulujemy sukcesu.