A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”

Opublikowano w Aktualności

    W listopadzie 2018 r. odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie „Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”. Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Naszą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna z klasy II LW: Katarzyna Burak i Szymon Chrząszcz. Opiekunem uczniów była pani Monika Mela