A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE KLAS PROOBRONNYCH W BOLESŁAWCU

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
SZKOLENIE KLAS PROOBRONNYCH W BOLESŁAWCU SZKOLENIE KLAS PROOBRONNYCH W BOLESŁAWCU
    W ramach programu pilotażowego MON 27 listopada 2018r na terenie JW. w Bolesławcu instruktorzy z 23 Pułku Artylerii przeprowadzili szkolenie z uczniami klasy drugiej i trzeciej proobronnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
1.    Szkolenie strzeleckie: doskonalenie umiejętności ze szkolenia strzeleckiego; budowa broni.
2.    Musztra: ćwiczenia musztry; musztra zespołowa.
3.    Taktyka: doskonalenie umiejętności taktycznych.
4.    Szkolenie medyczne: RKO oraz zasady wzywania pomocy medycznej na polu walki - meldunek MEDEVAC.
5.    Taktyka: techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych.
6.    Wychowanie fizyczne: elementy walki w bliskim kontakcie.
7.    SERE: podstawowa opieka, Survival - przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego.